အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 6 August 2011

သံဃဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး


၁။သုပၸဋိပနၷဂုဏ္=အလြန္ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္းဂုဏ္။
၂။ဥဇုပၸဋိပနၷဂုဏ္=အလြန္ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္းဂုဏ္။
၃။ဥာယပၸဋိပနၷဂုဏ္=အလြန္သင့္ျမတ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္းဂုဏ္။
၄။သာမီစိပၸဋိပနၷဂုဏ္=ရုိေသအပ္ေသာအက်င့္ရွိျခင္းဂုဏ္။
၅။အာဟုေနယ်ဂုဏ္=ဧည့္သည္ရည္မွူ့၊အလွဴဝတၳဳကုိခံယူထုိက္ေသာဂုဏ္။
၆။ပါဟုေနယ်ဂုဏ္=လက္ေဆာင္ယူျငား၊အလွဴဝတၳဳမ်ားကုိခံယူထုိက္ေသာဂုဏ္။
၇။ဒကၡိေဏယ်ဂုဏ္=ျမတ္ေသာအလွဴကုိခံယူထုိက္ေသာဂုဏ္။
၈။အဥၨလီကရဏီယဂုဏ္=လက္အုပ္ခ်ီမုိး၊ရွိခုိးထုိက္ေသာဂုဏ္။
၉။အနဳတၱရံပုညေခတၱဂုဏ္=လယ္ယာေျမေကာင္းနွင့္၊တူေသာဂုဏ္။

No comments:

Post a Comment