အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 5 August 2011

နိဗၺာန္ကုိအဘယ္မွာရနိဳင္ပါအံ့နည္း၊၁။ပ်င္းရိေသာသူသည္၊အတတ္ပညာကုိမရရွိနဳိင္ပါ။ *အတတ္ပညာမရွိေသာသူသည္၊ဥစၥာစီးပြားကုိမရရွိနိဳင္ပါ။ *ဥစၥာစီးပြားမရွိေသာသူသည္၊အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းကုိမရရွိနိဳင္ပါ။ *အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းမရွိသူသည္၊ခ်မ္းသာသုခကုိမရရွိနိဳင္ပါ။ *ခ်မ္းသာသုခမရွိသူသည္၊ေကာင္းမွဳ့ကုသုိလ္ကုိမရရွိနိဳင္ပါ။ *ေကာင္းမွဳ့ကုသိုလ္မရွိသူသည္၊ေအးျငိမ္းရာမွန္ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ၊ အဘယ္မွာမ်က္ေမွာက္ျပဳနိဳင္ရပါအံ့နည္း။(ေလာကနီတိ)

No comments:

Post a Comment