အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 21 September 2011

"အလုပ္ဆုိတဲ့စံ"
ဘဝမွာ အေရးအျကီးဆုံး စကားဆုိတာ -
အလုပ္ပါပဲ။လူတစ္ေယာက္ရဲ့အသဲနွလုံးထဲမွာ၊
ဒီစကားလုံးကုိ လက္ကုိင္ထားရင္ အရာရာျပီးေျမာက္ပါတယ္။
တုိးတက္မွဳ့နဲ့ ေအာင္ျမင္မွဳ့ရဲ့ တံခါးေပါက္ကုိ ဖြင့္နိဳင္တဲ့ေသာ့ဆုိတာ၊
အလုပ္ဆုိတဲ့ "စံ"ပါပဲ။
-ဝွုိုဳက္.

No comments:

Post a Comment