အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 29 September 2011

ဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္ခရီးဦးၾကိဳျပဳ၍ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ေသာ-ပုဂၢိဳလ္(၇)ဦး၊


၁။အရွင္မဟာကႆပမေထရ္။
၂။မဟာကပၸိနမေထရ္။
၃။အနုရုဒၶါမေထရ္။
၄။ေကာဋိကဏၰေသာဏမေထရ္။
၅။ဝနဝါသိီတိႆ သာမေဏ။
၆။ေရဝတ သာမေဏ။
၇။ပကၠဳသာတိမင္းၾကီး။

No comments:

Post a Comment