အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 25 September 2011

"ပဥၥမ-သဂၤါယနာ"


ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္စုိးစံေနေသာ၊အခါ ၊မင္းတုန္းမင္ၾကီးသည္၊သာသနာေတာ္(၂၃၉၆)-ခုနွစ္တြင္၊ပဥၥမ-သဂၤါယနာတင္ပြဲကုိ၊ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္(၂၄၀၄)ခုနွစ္တြင္၊ေက်ာက္ျဖဴျပားမ်ားေပၚ၌၊ပိဋကတ္သုံးပုံ၊ပါဠိေတာ္အစုံအလင္ကုိ၊
ေက်ာက္ခ်ပ္(၇၂၉)ခ်ပ္ေပၚတြင္ထြင္းထုကာ၊ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ေလသည္၊။အရွင္ဇာဂရာဘိဝံသ၊
အမွဴးရွိေသာသံဃာေတာ္၊(၂၄၀၀)တုိ့သည္၊အညီအညွြတ္မႏၱေလးေခၚ၊ရတနာပုံျမိဳ့ေတာ္တြင္ပဥၥမ-သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူၾကသည္။ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္တြင္၊ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္၊အလြန္ထြန္းကား၊စည္ပင္ေသာအခါ
သမယျဖစ္ခဲ့သည္။ (အုပ္က်စ္ေက်ာ္ေအး-မႏၱေလး)..

No comments:

Post a Comment