အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 25 September 2011

" ဆ႒မ-သဂၤါယနာ"
သာသနာေတာ္-(၂၄၃၈)-ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္၊သကၠရာဇ္-(၁၂၄၇)ခုႏွစ္ခရာဇ္သကၠရာဇ္-(၁၈၈၅)ခုနွစ္တြင္၊သီေပါမင္း ပါေတာ္မူျပီးေနာက္၊ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ပ်က္သုံးခဲ့ရသည့္၊နယ္ခ်ဲ့ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီေခတ္တြင္ ဗုဒၶသာသာနာေတာ္ ေမွးမိွန္ခဲ့ရသည္။
သုိ့ႏွင့္သာသနာေတာ္(၂၄၉၈)-ခုနွစ္၊ေကာဇာသကၠရာဇ္၊(၁၃၁၆)-ခုႏွစ္၊ခရာဇ္နွစ္(၁၉၅၄)-ခုနွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေသာ၊ျပည္ေထာင္စု၊ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္၊ရန္ကုန္ျမိဳဳ ့၊သီရိမဂၤလာကမၻာေအးကုန္ေျမ-မဟာပါသာဏ-လွဴိဏ္ဂူေတာ္ၾကီးတြင္ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာဝင္၊ငါးနိဳင္ငံမွသံဃာေတာ္(၂၅၀၀)တ့ို ့သည္အညီအညွြတ္စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကကာ၊နာယက-ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္၊အေမး-မဟာစည္ဆရာေတာ္၊အေျဖ-မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ-ဆရာေတာ္တုိ့ဆ႒သဂၤါယနာ တင္ၾကသည္။ွဆ႒မူ-ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိလည္းစက္တင္ပုံနိပ္ခဲ့သည္။ကမၻာအရပ္ရပ္သုိ့လည္း၊ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိေစလြွတ္၍၊သာသနာျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ထုိစဥ္ကဗုဒၶသာသနာေတာ္ႏွစ္(၂၅၀၀)ျပည့္၊ ဗုဒၶဇယႏၱိပဲြေတာ္ကုိလည္း ဆင္နြဲခဲ့ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment