အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 25 September 2011

"စတူတၳသဂၤါယနာ"


ဗုဒၵသာသနာေတာ္(၄၅၀)ခုနွစ္Bc.၉၄တြင္လကၤကာဒီပသီဟုိဠ္က်ြန္း၌ဝဋၬဂါမဏီမင္းလက္ထက္အရွင္ရကၡိတ မေထရ္ အမွူးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္၊ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိေပရြက္ေပၚ၌ေရးကာ-ေပထက္အကၡရာတင္ၾက၍စတုတၳသဂၤါယနာကုိ၊မလယဇနပုဒ္-အေလာကလွဴိ္ဏ္ဂူ၌၊တင္ေတာ္မူၾကသည္။ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္-
သီဟုိဠ္မွ ျမန္မာနိဳင္ငံ၊ရာမညတုိင္းသုိ့ ၊ျပန္ ့နွံ့ေရာက္ရွိကာ၊ထြန္းကားလာခဲ့သည္။
"ပုဂံေခတ္သာသနာ"။ ။အရိမဒၵနပုရေခၚေပါကၠာရာမအမည္ရေသာ၊ပုဂံျမိဳ့ေတာ္ကုိ၊တည္ေထာင္ကာ၊ျမန္မာမင္းမ်ားအုပ္ခ်ဳပ ္စုိးမုိးခဲ့ၾကသည္။သာသနာေတာ္နွစ္(၁၅၆၈)ခုႏွစ္တြင္နန္းတက္ေသာ။အေနာ္ရထာမင္းၾကီးလက္ထက္တုိင္၊ မဟာယာနဗုဒၶသာသနာသည္၊ထုိအရပ္ေဒသမ်ားတြင္၊
အေျခစုိက္အျမစ္တြယ္ကာ၊ၾကီးပြားထြန္းကားခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္နွစ္(၁၆၀၁)-ခုတြင္သထုံျပည္မွအရွင္ဓမၼဒႆီဘဲြ့အမည္ရွိေသာ၊အရွင္အရဟံ၏အကူအညီျဖင့္၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာဆိုင္ရာ၊ပိဋကတ္စာေပအစုံ(၃၀)ႏွင့္၊တကြ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ၊၊ပုဂံျပည္သုိ့ -ပင့္ေဆာင္ကုိးကြယ္ခဲ့ရာမွျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္တစ္ရပ္လုံး ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာနိဳင္ငံေတာ္ၾကီးအျဖစ္သုိ့-ေရာက္ခဲ့သည္။ ႔ပုဂံျမိဳတြင္ပိဋကတ္တိုက္ၾကီးကုိတည္ေထာင္ကာ၊သီဟုိဠ္မူေပစာပိဋကတ္မ်ားနွင့္၊သထုံေပစာပိဋကတ္မ်ားကုိ၊ ညိွနိဳင္းကာ ပရိယတၱိ သာသနာကုိ ခ်ီးေျမာက္ခဲ့ေလသည္။
ပုဂံ၊ျမင္စုိင္း၊စစ္ကုိင္း၊ပင္းယ၊အင္းဝ၊မင္းဆက္မ်ားနွင့္၊တကြ။ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တိုင္ေအာင္၊ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကုိ၊ျပည္သူျပည္သား၊ရွင္လူရဟန္းမ်ားနွင့္၊တကြ၊ဘုရင္မင္းမ်ားကုိယ္တုိင္၊ခ်ီးေျမာက္ေထာက္ပံ့ ံ့ကာ၊ သာသနာျပဳခဲ့ၾကေပသည္။..

No comments:

Post a Comment