အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 29 September 2011

သမၸဒါတရား(၄)ပါး


၁။ဥ႒ာနသမၸဒါ =ထၾကြလံု ့လဝီရီယႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း။
၂။အာရကၡသမၸဒါ =ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ျပည့္စုံျခင္း။
၃။ကလ်ာဏမိတၱတာ =မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းရွိျခင္း။
၄။သမဇီဝိတာ =မွ်တစြာအသက္ေမြးမွု ့ရွိျခင္း။

No comments:

Post a Comment