အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 5 November 2011

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားမ်ားရျခင္း အက်ိဴးမ်ား၁။ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရုိေသေလးစားျခင္းအကိ်ဴး၊
၂။သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းအက်ိဴး ၊
၃။သတိတရား ႏွင့္ျပည့္စုံျခင္း အက်ိဴး၊
၄။ပညာ ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းအက်ိဴး၊
၅။ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းအက်ိဴး၊
၆။ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္မွဳ့မ်ားျဖစ္ရျခင္းအက်ိဴး၊
၇။ထုိႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္မွဳ့ေၾကာင့္ ကုသိုလ္အေၾကာင္းအက်ိဴးအဆက္ဆက္ရရွိျခင္းအက်ိဴး(၈)ပါး။
၈။ေဘးအႏၱရာယ္ တို ့မွကာကြယ္နိဳင္ေစျခင္း၊ကင္းေဝးနိဳင္ေစျခင္းအက်ိဴး၊
၉။ဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္းတရားတုိ ့ကုိ သည္းခံနိဳင္ျခင္း၊
၁၀။ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အား အျမဲ အတူ ဖူးေတြ ့ေနရသကဲ့သို ့အမွတ္ရွိျခင္းအက်ိဴး၊
၁၁။ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ဂုဏ္ကုိ အျမဲယုံၾကည္ေလးစားပြားမ်ားေနေသာသူ၏ ခႏၶာအိမ္သည္
ေစတီကဲ့သို ့ပူေဇာ္ထုိက္ျခင္း အက်ိဴး၊
၁၂။ ၊ျမတ္စြာဘုရားရွင္သို ့ အျမဲဲစိတ္အားရုံညႊတ္ကုိင္းေနျခင္းအက်ိဴး ၊
၁၃။မေကာင္းမွဳကုိလြန္က်ဴးစရာ ဝတၱၳဳအာရုံ ႏွင့္ ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ေသာ္၊သက္ေတာ္ထင္ရွား
ဘုရားရွင္ကုိဖူးျမင္ေနရသကဲ့သို ့၊မေကာင္းမွဳ့မွ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း(ဟိရိ-ၾသတၱပၸ)
တရားမ်ားထင္ရွာျဖစ္ေပၚလာျခင္းအက်ိဴး၊
၁၄။ဤမ်က္ေမွာက္ပစၥဳပၸန္ဘဝတြင္ မဂ္ဖိုလ္ မရားေသးေသာ္လည္း၊သုဂတိဘုံဘဝ။
တုိ့သုိ့ ရနိဳင္ေရာက္နိဳင္ျခင္းအက်ိဴး၊(ဝိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာ)


တစ္နည္း ။ ။

၁။သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ ၌ ျငီးေငြ့ျခင္း
၂။သံသရာဝဋ္၌ တပ္ႏွစ္သက္မွဳ့ကင္းျခင္း၊
၃။မဂ္ဥာဏ္ျဖင့္ ရာဂအစရွိသည္ခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္း၊
၄။ကိေလသာဝဋ္ဒုကၡမွလြတ္၍ ျငိမ္းေအးျခင္း။
၅။သခၤတ တရားတုိ ့ကုိ အနိစၥအစရွိသည္တုိ ့၏ အစြမ္းျဖင့္ လကၡဏာေရးသုံးပါးသုိ ့တင္၍
သိလြယ္ျခင္း
၆။ေလးပါးေသာမဂ္ဥာဏ္ တုိ ့ကုိ ထုိးထြင္း၍ သိျခင္း။
၇။အေၾကာင္းကင္းေသာ အမတနိဗၺာန္ ကုိမ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္း အက်ိးတရားမ်ားကုိလည္းရရွိ
နိဳင္ေလသည္။ (ဧကနိပါတ္ အဂၤုတၱရ ပါဠိေတာ္)

တစ္နည္း ။ ။
၁။ဘာဝနာစိတ္ကုိ ႏွစ္သက္ရႊင္ျပ ေစျခင္း။
၂။ဝိပႆနာတရား လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ျခင္းအက်ိဴး တို ့ကုိလည္းရနိဳင္ေပသည္။
(အဂၤုတၱရ အ႒ကထာ -ဋီကာ)။

တနည္း။ ။
၁။နတ္ျပည္၌ ေမြ ့ေလွ်ာ္ရျခင္း။
၂။အၾကိမ္ေပါင္းရွစ္ဆယ္ သိၾကားမင္းျဖစ္ရျခင္း။
၃။အၾကိမ္ေပါင္းတစ္ေသာင္း စၾကၤာမင္းျဖစ္ရျခင္း။
၄။ဂဏန္းသခ်ၤာအားျဖင့္ မေရမတြက္နိဳင္ေအာင္ ပေဒသရာဇ္မင္းျဖစ္ရျခင္း။
၅။မ်ားစြာေသာစည္းစိမ္ခ်မ္ူသာကုိရျခင္း။
၆။ရရွိျပီးေသာစည္းစိမ္ခ်မ္းသာ မ်ား မဆုတ္ယုတ္ျခင္း။
၇။အဆုံးဘဝ၌ မ်ားစြာေသာ အျခံအရံ အမွဳ့လုပ္တို ့နွင့္တစ္ကြ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ၾကြယ္ဝေသာ
ဥစၥာရတနာတုိ ့ကုိ စြန္ ့ျပစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳနိဳင္ျခင္း။
၈။သုဘူတိဟူေသာအမည္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏တပည့္ သာဝကျဖစ္၇ျခင္း။
၉။လုိအပ္ေသာဆုကုိ အလိုအတိုင္း ျပည့္စုံစြာရရွိျခင္း။
၁၀။ကမၻာေပါင္းတစ္သိန္း အပါယ္ေလးပါးမလားရျခင္း။
၁၁။ပဋိသမၻီဒ ါေလးပါးကုိ ရရွိျခင္း။
၁၂။ဝိေမာကၡရွစ္ပါးကုိရရွိျခင္း။
၁၃။အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးကုိ ရရွိျခင္း။ (အပါဒါန္ ပါဠိေတာ္)။

No comments:

Post a Comment