အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 27 November 2011

..............အနိစၥထင္မွတရားျမင္မည္........


ေလာက၌လူသားတုိ့သည္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာအာရုံမ်ားနွင့္ေတြ့ၾကံဳရလွ်င္ေမ့ေလွ်ာ့ကာ၊
ထုိနွစ္သက္္ဖြယ္အာရုံမ်ားႏွင့္ယစ္မူးေပ်ာ္ေမြ့ေနတတ္ၾကေပသည္။
ထုိ့ေၾကာင့္ မိမိျပဳလုပ္ေျပာဆုိေနထုိင္ရာ၌အစြန္းမေရာက္ဖုိ့ရန္လုိအပ္ေပသည္၊ သို့မွသာ
အမွားနည္း၍ ေကာင္းေသာအျပဳအမူမ်ား ကုိျပဳလုပ္ရန္အခြင့္လမ္းမ်ားျဖစ္လာနဳိင္ေပမည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါတြင္ ရဟန္းတစ္ပါးသည္
အမ်ိဴးသမီးတစ္ဦး၏ အလွအပ၊ရူပါရုံ၌ သတိေမ့ေလွ်ာ့ကာ တပ္မက္္နွစ္သက္ စဲြလန္းျပီး
ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ထုိရဟန္းကား အလွ၏အနိစၥတရားကုိစိတ္မွာမထင္၍
တရားသေဘာကုိမျမင္ဘဲ အဆင္းအာရုံ၌ႏွစ္သက္စြဲလန္း စိတ္ပင္ပန္းခဲ့ရရွာ၏။
ထုိအျဖစ္ကား- မာဂဓတုိင္း ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္၏ အလွမယ္ျဖစ္ေသာ 'သီရီမာ'ဟူေသာ
အမ်ိဴးသမီးသည္ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေဒသနာ
ေတာ္ကုိ နာၾကားရသျဖင့္၊ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ရတနာျမတ္သုံးပါးကို
ုိၾကည္ညိဳလွ၍ ၊အိမ္သုိ့ရဟန္းေတာ္ရွစ္ပါးကုိ ေန့စဥ္ပင့္ဖိတ္ျပီးဆြမ္းေလာင္းလွဴ ကုသိုလ္
ျပဳလုပ္သည္။
အလွမယ္သီရိမာ၏အိမ္သို့ ဆြမ္းခံၾကြေရာက္မည့္ရဟန္းမ်ားကုိ ေထရ္စဥ္ဝါလုိက္ ေရြးျပီး
ေန့စဥ္ဆြမ္းခံၾကြေစ၏။တေန့ေသာအခါတြင္ သီရိမာအိမ္တြင္ ဆြမ္းခံၾကြခဲ့ရေသာ ရဟန္း
တစ္ပါးသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ့မွသုံးယူဇနာမ်ွေဝးေသာေတာေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းသုိ့ေရာက္သြား
ေလသည္။
ေက်ာင္းရွိရဟန္းမ်ားသည္အေဝးမွေရာက္ရွိလာေသာ အဂႏၱဳကရဟန္းႏွင့္စကားေဆြးေႏြး
ေျပာၾကားရာရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ့၏ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအေျခအေနမ်ားကုိလည္းေမးျမန္းေဆြး
ေႏြးျဖစ္္ၾကေလသည္။ထုိအခါ အာဂႏၱဳကရဟန္းက ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ၌ စားေသာက္ေရး(ဆြမ္းေရး)
အခက္အခဲမရွိပုံႏွင့္ အလွမယ္သီရီမာ ၏ အိမ္၌ မိမိဆြမ္းခံေရာက္ခဲ့ရပုံအေျခအေနတို့ကုိပါ
ေဆြးေနြးေျပာၾကားေလသည္။
သီရီမာသည္ ေစတနာသဒၶါတရားေကာင္းျပီး ရုပ္ေရအဆင္းမွာလည္းအလြန္လွပေၾကာင္း
ႏွင့္ သီရိမာ၏အလွကုိလည္းဖြဲ့ဆုိခ်ီးမြမ္းေျပာဆုိေသာအခါ ေတာေက်ာင္း၌ေနေသာ ရဟန္ငယ
္တစ္ပါးမွာ သီရိမာကုိအလြန္ေတြ့ျမင္ခ်င္ေနေလသည္၊ထုိေန့မွာပင္ သီရိမာ၏အလွကုိ ေတြ့ျမင္
လုိလွေသာရဟန္းငယ္သည္သပိတ္၊သကၤန္းတုိ့ကုိျပင္ဆင္ယူေဆာင္ျပီး ရာဇျဂိဟ္ျမိဳ့သို့
ထြက္လာခဲ့ရာ ေနာက္တစ္ေန့ဆြမ္းခံခ်ိန္မေရာက္မွီ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို့
ေရာက္ခဲ့ေလသည္။
ဆြမ္းခံခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ သီရီမာ၏ အိမ္သုိ့ ဆြမ္းခံရန္ ရဟန္းေတာ္ရွစ္ပါးအားေထရ္စဥ္
ဝါလုိက္ေရြးခ်ယ္ရာ ေတာေက်ာင္းမွေရာက္လာေသာ ရဟန္းငယ္အားလည္းေရြးခ်ယ္ခံရျပီိး
ဆြမ္းခံလုိက္ပါသြားရေလသည္။
သီရီမာကား- ထုိေန့တြင္ ရုပ္တရက္ ေရာဂါေဝဒနာက်ေရာက္လာျပီးအိပ္ယာမွ မထနိဳင္ဘဲျဖစ္
္ေနေလသည္။သို့ျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားအားကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းလုပ္ေကွြ်းျပဳစုရန္မတတ္နိုင္ဘဲ၊အိမ္ေဖာ္
မ်ားကုိသာ ဆြမ္းျပဳစုလုပ္ေက်ြးေစသည္။ဆြမ္းေလာင္းလွဴျပဳစုျပီးေသာအခါ သီရီမာသည္ အိမ္ေဖာ္
အမ်ိဴးသမီးတုိ့အားသူမကုိေပြ့ခ်ီေစျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ားေရွ့သို့ေရာက္လာ၍ ရွိခုိးေလသည္။
ေဟာင္းနြမ္းေသာအဝတ္၊ေနမေကာင္း၍ နြမ္းလွ်ျဖစ္ေနေသာကုိယ္ျဖင့္ လာေရာက္၍ ရွိခုိးေသာ
သီရိမာအမ်ိဴးသမီးကုိျမင္လွ်င္ ရဟန္ငယ္သည္-"ဤအမ်ိဴးသမီးသည္ မက်န္းမာ၍ ဆင္ယင္
ထုံးဖြဲ့လိမ္းျခယ္သထားျခင္းမျပဳဘဲ လွ်က္ပင္ ဤမွ်လွပေနေပေသးသည္၊က်န္းမာစြာျဖင့္
ေကာင္းစြာဆင္ယင္ျခယ္သထားပါလွ်င္၊သူ၏အလွသည္ဆုိဘြယ္မရွိအလြန္လွပေနမည္"ဟု
ေတြးေနမိျပီး သီရိမာ၏အလွ၌ တပ္မက္စဲြလန္းျခင္း ျပင္းစြာျဖစ္လွ်က္ေက်ာင္းသုိ့ျပန္လာခဲ့၏။
ရဟန္းငယ္သည္ေက်ာင္းသုိ့ျပန္ေရာက္ေသာအခါ သီရီမာ၏အလွကုိ စဲြလန္းေသာစိတ္ေၾကာင့္
ဆြမ္းကုိပင္မစားနိဳင္ေတာ့ဘဲ ေက်ာင္းခန္းထဲသုိ့ဝင္၍ အိပ္ေနေလသည္။
သီရိမာအလွမယ္သည္လည္း ေရာဂါေဝဒနာနွိပ္စက္ေလေသာေၾကာင့္ ထုိည၌ပင္ ကြယ္လြန္
သြားေလသည္။
ထုိအခါ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးသည္ အလွမယ္သီရိမာ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရား
ရွင္ထံသုိ့ လူလႊတ္၍ ေလွ်ာက္ၾကားေစသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သီရိမာ၏ရုပ္အေလာင္း
ေကာင္ကုိ ခ်က္ခ်င္းမီးသျဂိဳဟ္ျခင္းမျပဳေသးေစဘဲ၊အေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္ သုသာန္၌ထားေစ
ရန္မိန့္ေတာ္မူေလသည္။
ေလးရက္ေျမာက္ေသာေန့တြင္ ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးသည္ မ်ားစြာေသာ ျမိဳ့သူျမိဳးသားမ်ားနွင့္အတူ
တစ္ကြသီရိမာ၏ရုပ္အေလာင္းေကာင္ကုိ သျဂိဳဟ္ရန္သုသာန္သုိ့ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္လည္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင္အတူသုသာန္သုိ့ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာခဲ့ေလသည္။သီရိမာ၏
အလွကုိစြဲလန္း၍ ေလးရက္တိုင္တိုင္ ဆြမ္းမစားဘဲအိပ္ေနရာမွ"သီရိမာထံသြားၾကမည္"ဟူ
ေသာစကားကုိၾကားလွ်င္ပင္ ခ်က္ခ်င္း အိပ္ယာမွအလွ်င္ျမန္ထကာ ရဟန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ေနာက္ေတာ္မွလိုိက္ပါလာခဲ့ေလသည္။
သုသာန္သို့ေရာက္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက သီရိမာ
ရုပ္အေလာင္း၏ညာဘက္မွလည္းေကာင္း၊ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးႏွင့္ လူပရိတ္သတ္မ်ားက ဘယ္ဘက္မွလည္းေကာင္းေနရာအသီးသီးယူကာရပ္ေနၾကေလသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ အလွမယ္သီရိမာ၏ကုိယ္သည္ ဖူးဖူးေရာင္လွ်က္ ပုတ္ပြျပီး အရည္မ်ားယုိစီးကာ
စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ရာ အတိျဖစ္ေနေလျပီ။ထုိစက္ဆုပ္ရြံရွာ ဖြယ္အတိျဖစ္ေနေသာ
သီရိမာ၏အေလာင္းေကာင္ကုိၾကည့္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးအား -
"ဒကာေတာ္မင္းၾကီး-ဤသီရိမာသည္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိစဥ္က မည္မွ်အဖုိးထုိက္တန္ေလသနည္း"
ဟု ေမးေလေသာ္-"အရွင္ဘုရား-ဤသီရီမာ အမ်ိဴးသမီး ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးလုိၾကေသာ ေယာကၤ်ားမ်ားက
တစ္ေန့လွ်င္ အသျပာတစ္ေထာင္ ေပး၍ ေပ်ာ္ပါးၾကရပါသည္ဘုရား"ဟုေလွ်ာက္ေလသည္။
ဒကာေတာ္မင္းၾကီး"ယခုအခါ အသျပာတစ္ေထာင္ေပး၍ ေပ်ာ္ပါးမည့္သူ ရွိပါေသးသလား"
အရွင္ဘုရား-"အသျပာတစ္ေထာင္မဆုိထားနွင့္ အလကားအခမဲ့ ေပးေသာ္လည္း ယူၾကေတာ့မည့္
သူမရွိေတာ့ပါ"ဟု ၊ဗိမၺိသာရမင္းၾကီးက ဤသုိ့ ေလွ်ာက္ထားေလေသာအခါ၊
ျမတ္စြာဘုရားသည္- သုသာန္သို့စုေဝးေရာက္ရွိလာၾကကုန္ေသာ ရဟန္ပရိတ္သတ္၊လူပရိတ္
သတ္တုိ့အား-
"အုိ- သူေတာ္ေကာင္းပရိတ္သတ္တုိ့- အဝတ္တန္ဆာ ပန္းနံ့သာစသည္တုိ့ျဖင့္ လွပတင့္တယ္
ရွဳ့ခ်င္စဖြယ္ျပင္ဆင္ထားေသာ အရုပ္နွင့္တူသည့္ ဤကုိယ္ေကာင္ကုိ ရွဳ့ၾကည့္ၾကကုန္ေလာ့၊စင္စစ္
ဤကုိယ္ေကာင္သည္အနာေရာဂါမ်ိဴးစုံတုိ့၏က်ေရာက္စုေဝးရာျဖစ္၏။အရိုးေပါင္းသုံးရာတို့ျဖင့္
တည္ေဆာက္ထားေသာ ဤကုိယ္ေကာင္သည္အခါမလပ္ နာက်င္ နွိပ္စက္တတ္၏၊လူအမ်ားက စိတ္ကူးအမ်ိဴးမ်ိဴးျဖင့္၊ သာယာစုံမက္နွစ္သက္ေနၾကေသာ္လည္း ဤ ကုိယ္ေကာင္သည္
ခုိင္ခံ့တည္ျမဲမွဳ့လုံးဝမရွိေပ"ဟု တရားေဒသနာေတာ္ကုိေဟာၾကားေလေသာ္- သီရိမာ၏
အလွကုုိနွစ္သက္စဲြလန္းေနေသာ ရဟန္းသည္ တရားေတာ္နာၾကားရျပီး သီရိမာ၏အလွ၌
အနိစၥသေဘာကုိထင္ျမင္လာျပီး တရားသေဘာကုိေတြ့ျမင္ရ၍ ေသာတာပတၱိဖုိလ္သို့ဆုိက္
ေရာက္တည္သြားေလသည္။ (၁၁။ဇရာဝဂ္၊၂-သီရိမာဝတၳဳ၊) -vi99

No comments:

Post a Comment