အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 6 December 2011

...........ဘုရားေလာင္းျဖစ္ရန္ အဂၤါ ရွစ္ ပါး.......


ဘုရားရွင္တစ္ဆူထံမွ နိယတဗ်ာဒိတ္ရ ဘုရားေလာင္းျဖစ္ရန္ ေဖာ္ျပပါ အဂၤါ ရွစ္ပါး
ႏွင့္ျပည့္စုံရသည္။

၁။ လူဇာတ္ျဖစ္ျခင္း။
၂။ ေယာက်ၤားျဖစ္ျခင္း။
၃။ တိဟိတ္ ပဋိသေႏၶ ေနခဲ့သူျဖစ္ျခင္း။
၄။ သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားတစ္ဆူကုိ ဖူးေတြ့ရျခင္း။
၅။ ကမၼဝါဒီရေသ့၊ သုိ့မဟုတ္ ရဟန္းျဖစ္ျခင္း။
၆။ စ်ာန္ သမာပတ္ တန္ခုိးရွင္ျဖစ္ျခင္း။
၇။ သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားရွင္ထံ၌ အဓိကာရကုသိုလ္ထူး ျပဳလုပ္သူျဖစ္ျခင္း။
၈။ ဘုရားျဖစ္လုိေသာ ဆႏၵ အားၾကီးသူျဖစ္ျခင္း။ တို့ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment