အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 6 December 2011

............ကမၻာ ငါးမ်ိဴး........


ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို့ ပြင့္ထြန္းမွဳ့အပၚ မူတည္၍ ကပ္ ကမၻာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေခၚ
ေဝၚ ၾကေလသည္။
၁။ ဘုရားတစ္ဆူသာပြင့္လွ်င္ သာရကမၻာ မည္၏။
၂။ဘုရာနွစ္ဆူပြင့္လွ်င္ မ႑ကမၻာ ၊
၃။ဘုရားသုံးဆူပြင့္လွ်င္ ဝရကမၻာ ၊
၄။ဘုရားေလးဆူပြင့္လွ်င္ သာရမ႑ ကမၻာ၊
၅။ဘုရားငါးဆူပြင့္လွ်င္ ဘဒၵကမၻာ ၊
၆။ဘုရားတစ္ဆူမ်ွ မပြင့္လ်ွင္ သုည ကမၻာ မည္၏။
*တစ္ဆူသာရ၊ႏွစ္မ႑၊ဝရသုံးဆူသာ၊သာရမ႑ ေလးဆူျပ၊
ပဥၥ ဘဒၵ ပါ၊ တစ္ဆူေသာ္မွ၊ မပြင့္က သုည ကပ္ကမၻာ။

No comments:

Post a Comment