အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Wednesday, 14 December 2011

အဂၤုလိမာလကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း.၅၊


အဂၤုလိမာလသည္ သာဝတၳိျပည္ ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေကာသလမင္းၾကီး၏ ပုေရာဟိတ္
ဘဂၢဝ ႏွင့္ မႏၱာနီပုေဏၰးမ တုိ့၏သား ျဖစ္၏။အဂၤုလိမာလအားေမြးဖြားေသာညတြင္ တုိင္းျပည္ရွိ
လက္နက္မ်ားအားလုံးမွ အလင္းေရာင္မ်ားထြက္၍ အေရာင္ေတာက္ပကုန္၏။ေကာသလမင္းၾကီး
၏ေညာင္ေစာင္းေတာ္အနီးရွိလက္နက္သည္လည္း အလင္းေရာင္ေတာက္ပသျဖင့္ ေကာသလမင္း
ၾကီးအိပ္စက္မရ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ ေကာသလမင္းၾကီးကပုေရာဟိတ္ကုိေမးေလရာ-ပုေရာဟိတ္က၊နကၡတ္
တာရာတုိ့ကုိၿၾကည့္ျပီး ေမြးဖြာလာေသာ သူ၏သားငယ္ေလးသည္ ၾကီးျပင္းလာေသာအခါ၊လူဆုိးၾကီး
ျဖစ္လာမည္ဟုသိေလ၏။ထုိအေၾကာင္းကုိ မင္းၾကီးအားေလွ်ာက္တင္ျပီး သားငယ္ကုိသတ္ပစ္ရန္
ခြင့္ေတာင္းေလေသာ္-တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းဆုိးမုက္မည္ေလာ့၊အသင္အဖဲြႏွင့္ဆုိးမုိက္ေလမည္
ေလာေမးေလရာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းသာ ဆုိးမုိက္မည္ကုိေလွ်ာက္ေလ၏။ထုိအခါမင္းၾကီးက
မသတ္ပစ္ဘဲေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ထားရန္မိန့္ေတာ္မူေလ၍ "အဟိ ံသက"ဟု နာမည္ေပးျပီးေမြးျမဴ
ေစာင့္ေရွာက္ထားေလသည္။
အဟိ ံသက သည္ အရြယ္သို့ေရာက္လာေသာအခါ တကၠသုိလ္သို့ ပညာသင္သြားရာ တကၠသုိလ္
ဆရာပါေမာကၡၾကီးႏွင့္ဇနီးတုိ့က အလြန္ရင္းနွီးခင္မင္ ၾက၍ ပတ္ဝန္းက်င္အခ်ိဳ့က မနာလုိျဖစ္ျပီး
ဆရာၾကီး၏ဇနီးႏွင့္ မွားယြင္းေလဟန္ ေျပာဆုိကုန္းတုိက္ၾကေသာေၾကာင့္ ဆရာၾကီးက ပညာအဆုံး
ထိတတ္ေျမာက္နိဳင္ရန္ လက္ညိဳးေပါင္းတစ္ေထာင္ ျဖတ္ယူခဲ့ရန္ ေျပာေလ၏။ထုိအခါ အဂုၤလိမာလ
သည္ လွည့္လည္၍ လက္ညိဳးလုိက္လံျဖတ္ခဲ့ရာ လက္ညိဳးေပါင္းတစ္ေထာင္ျပည့္ရန္ တစ္ေခ်ာင္းသာ
လုိေတာ့ခ်ိန္တြင္၊မိခင္ ပုေဏၰးမၾကိးသည္ သားေမာငိ အဟိ ံသကကုိ ေတြ့လုိ၍ရွာေဖြရင္း ေတာထဲသုိ့
လုိက္လာခဲ့ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အဂုၤလိမာလ က မိခင္ၾကီးကုိသတ္၍ လက္ညိဳး
ကုိျဖတ္ယူေတာ့မည္ကုိ ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေတာအုပ္အတြင္းသုိ့ၾကြလာ၍ မိခင္ၾကီးေနာက္မွ
လုိက္ေနေသာ အဂုၤလိမာေရွ့မွ ကာဆီးထားျပီး တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ ရပ္ေနေတာ္မူ၏။ အဂၤုလိမာလက
"ရဟန္းၾကီးရပ္ေလာ့"ဟုဆုိေလရာ၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က "ငါကား-ရပ္ေန၏ သင္သာလွ်င္ သံသရာ
ခရီးခဲ၌ မနားတမ္းေျပးေနသူျဖစ္ေလသည္"ဟု စသည္ျဖင့္ တရား ေဟာေလရာ၊ အဂၤုလိမာလ သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ငါ့အားခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူလုိ၍ေတာအုပ္သုိ့ၾကြလာေတာ္မူသည္ဟုဝမ္းေျမာက
္ဝမ္းသာျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရဟန္းအျဖစ္ ျပဳေပးရန္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္
ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္ျပဳေပးေတာ္မူေလသည္။ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျဖစ္ျပီး မၾကာမွီ၌ပင္
အာသေဝါကုန္ခန္း ရဟႏၱာျဖစ္ေလသည္။

No comments:

Post a Comment