အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 15 December 2011

နာဠာဂိရိဆင္ကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း-၆။

နာဠာဂိရီဆင္ၾကီးသည္ကား-အလြန္ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေလသည္။တစ္ေန့လွ်င္ ေသရည္
အရက္ ရွစ္အုိးကုိကုန္ေအာင္ေသာက္နိဳင္၏။လူအမ်ားကုိလည္း ရန္ျပဳ၍ နင္းေခ် သတ္ျဖတ္တတ္
ေလ၏။ ေဒဝဒတ္သည္ လက္ဝဲေတာ္ရံ၊လက္ယာေတာ္ရံ ရာထူးကုိ အရွင္သာရိပုတၱရာ၊အရွင္
မဟာေမာဂၢလာန္တုိ့ေပး၍ သူမရရွိသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရန္ျငိွဳးဖဲြ့ထားလွ်က္ရွိ၏။တစ္ေန့
တြင္ ဂိဇၥ်ကုဋ္ေတာင္ေပၚမွေန၍ ေက်ာက္တုံးၾကီးကုိလွိမ့္ခ်ျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား လုပ္ၾကံရန္
အားထုတ္ခဲ့၏။ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ့တြင္း ဆြမ္းခံၾကြစဥ္ ၊
နာဠာဂိရိဆင္ၾကီးအား ေသရည္အရက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္အုိးကုိတုိက္ျပီးျမတ္စြာဘုရားရွင္အား
နင္း သတ္ေစရန္အတြက္ စီစဥ္ေလသည္။
နာဠာဂိရိဆင္ၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံေတာ္သုိ့ တစ္ဟုန္ထုိးအရွိန္ျဖင့္ေျပးလာေလ၏၊
အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္သာဝက ရွစ္ဆယ္တုိ့က နာဠာဂိရိဆင္အားဆုံးမလုိေသာ္လည္း ျမတ္စြာ
ဘုရားရွင္က ခြင့္မျပဳခဲ့ေခ်။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သားငယ္ႏွင့္မိခင္တစ္ဦးက ေၾကာက္လန့္၍ သားငယ္
ကုိ ပစ္ထားခဲျပီးေျပးေလေရာ နာဠာဂိရိဆင္ၾကီးသည္ ကေလးငယ္ထံသုိ့ဦး၍ သြားေလ၏။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တစ္ေလာကလုံးသုိ့ လႊမ္းျခဳံ၍ ပုိ့သနိဳင္ေသာ ေမတၱာစြမ္းအားကုိ
နာဠာဂိရိဆင္ၾကီးအထံသုိ့ သာလွ်င္ ပုိ့လႊတ္ေလသည္။"နာဠာဂိရိ သင့္အားေသရည္အရက္
တစ္ဆယ့္ေျခာက္လုံးတုိက္ထားေလသည္မွာ ငါဘုရားအား နင္းသတ္ရန္သာျဖစ္ေလသည္။
ငါဘုရားထံသုိ့သာလာေလာ့"ဟုေခၚလုိက္ေလရာ နာဠာဂိရိဆင္ၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏
အသံေတာ္ကုိ ၾကားရ၍ ေမာ့ၾကည့္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ေတြ့ျမင္ရ၍ သတိသံေဝဂ ရရွိ
သြားကာ ဘုရားရွင္၏ေရွ့တြင္ ရုိေသစြာ ျငိမ္ေနေလေတာ့သည္။

No comments:

Post a Comment