အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 13 December 2011

၂.သစၥကပရိဗိုဇ္ကုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္း၊သစၥကပရိဗိုဇ္သည္နိဂ႑တကၠတြန္း ျဖစ္ျပီး အမိဘက္မွ ဝါဒငါးရာ အဖဘက္မွဝါဒငါးရာကုိ
သင္ယူတတ္ေျမာက္ ထားသူျဖစ္ေလသည္။ ေဝသာလီျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လိစၦဝီမင္းတို့၏
ဆရာျဖစ္၏။သစၥကပရိဗိုဇ္သသည္သူကုိယ္သူပညာရွိဟုေၾကြးေၾကာ္ျပီး ဝါဒေရးရာမ်ား စကား
စစ္ထုိးေလ့ရွိ၏။ သစၥကပရိဗိုဇ္သည္ လိစၦဝီပရိသတ္ကုိေခၚျပီး ဘုရားရွင္ရွိရာ မဟာဝုန္ေတာ္အတြင္း
ကူဋဂါရ(ျပာသာဒ္ေက်ာင္းေတာ္)သုိ့ သြား၍ ဘုရားရွင္အားဝါဒျပိဳင္ေလသည္။

သစၥကေမး-= အရွင္ေဂါတမ- တပည့္တုိ့အား အဘယ္သုိ့ေဟာေျပာေလ့ရွိပါသနည္း။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေျဖ= သစၥက- တပည့္တုိ့အား ရုပ္၊ေဝဒနာ၊သညာ၊သခၤါရ၊ဝိညာဥ္တုိ့သည္
အျမဲမရွိ၊အစိုးမရ၊အနတၱသာဟု ေဟာေျပာ၏။
သစၥက= အရွင္ေဂါတမ ေကာင္းမွဳ့မေကာင္းမွဳ့မွန္သမ်ွ ရုပ္၊ေဝဒနာ၊သညာ၊သခၤါရ၊ဝိညာဥ္၊
တည္းဟူေသာ အတၱ၌သာတည္မွီ၍ ျဖစ္ပြားရသည္ ၊ ရုပ္၊ေဝဒနာ၊သညာ၊စသည္တို့သည္
မည္သည့္အခါမွ် မပ်က္စီးေသာ အမာခံအတၱျဖစ္သည္ဟု ေျပာ၏။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္= သစၥက ရုပ္၊ေဝဒနာ၊သညာ၊သခၤါရ၊ဝိ္ညာဥ္တု့္ကုိ အတၱဟု သင္ဆုိ
သေလာ။
သစၥက= မွန္ပါသည္ အတၱဟုဆုိပါသည္၊
ျမတ္စြာဘုရားရွင္= သစၥကပရိဗိုဇ္- သင္၏ရုပ္ကုိ သင္အစုိးရသည္ ပုိင္သည္၊ အတၱျဖစ္သည္ဟု
သင္ယူဆလွ်င္ သင္၏ရုပ္ကုိ ဤသုိ့ျဖစ္ေစ၊ ဤသုိ့မျဖစ္ေစႏွင့္ဟု သင္အာဏာထား အစိုးရနိဳင္
ပါသေလာ။
သစၥက= အရွင္ေဂါတမ- က်ြန္ဳပ္ရုပ္ကုိ ဤသုိ့ျဖစ္ေစ ဤသုိ့မျဖစ္ေစႏွင့္ဟု အာဏာထား
အစုိးမရနိဳင္ပါ။ ေဝဒနာ၊သညာ၊သခၤါရ၊ဝိညာဥ္တုိ့သည္လည္း အစုိးမရနိဳင္ေသာ အနတၱ တရား
တုိ့သာ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသုိ့လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အတၱဝါဒီ သစၥကပရိဗိုဇ္ တကၠတြန္းကုိ၊ ေအာင္ျမင္ေတာ္
မူခဲ့ေလသည္။No comments:

Post a Comment