အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 13 January 2012

ဒီဃနိကာယ္ သကၠပဥွသုတ္


ကာမဘုံသား၊
လူနတ္မ်ားတုိ ့၊
ေကာင္းစားျပည္ ့ဝ၊
ေဘးရန္ ပလွ်က္၊
ေအးျမခ်မ္းသာ၊
ေနလုိပါလည္း၊
ဣႆာ မေစ ၦ၊
သူရွုတ္ေပြ၍၊
ထင္ေျခမက်၊
ဆင္းရဲ ရတည္ ့၊
မူလ ဇာစ္ျမစ္၊
သူ ့ေၾကာင္း စစ္ေသာ္၊
မုန္းခ်စ္ အပ္သား၊
အာရုံ မ်ားႏွင့္၊
လုိလား တစ္လီ၊
ၾကံစည္ တစ္တန္၊
ခ်ဲ့ရန္ မွတ္စဲြ၊
ေျခတည္ လြဲ၍ ၊
ဆင့္ကဲ ဆင့္ကာ၊
ျဖစ္ရိုး ပါတည္ ့၊
ေျခာက္ျဖာ ဒြါရ၊
ထင္ သမွ်ကုိ၊
မွတ္ၾက သျဖင့္၊
မမွီသင့္ ေရွာင္၊
မွီသင့္ ေဆာင္၍၊
မွန္ေအာင္ျပင္က၊
လမ္းမွန္ ရသည္၊
မုခ် ခ်မ္းသာေရးေပတည္း။

(မဟာစည္ဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment