အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 13 January 2012

....................ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား..........
*မေကာင္းမွဳ့ေရွာင္၊
ေကာင္းမွဳ့ေဆာင္၊
ျဖဴေအာင္စိတ္ကုိထား။
*ေျပာ ျပဳ ေတြး လွ်င္၊
သတိ ယွဥ္၊
ဆင္ျခင္ ဥာဏ္ေရွ့သြား။
*စိတ္ထား ေျဖာင့္မွန္၊
ခြင့္လႊတ္ရန္၊
သည္းခံ ေမတၱာထား။
*လုံ ့လ ႏွင့္ ဇြဲ၊
မေလွ်ာ့ဘဲ၊
အျမဲ တင္းတင္းထား။
*အရာရာတြင္၊
အသုံးဝင္၊
ေအာင္ျမင္ ေၾကာင္းတရား။

(ခ်မ္းေျမ့ ဆရာေတာ္)

No comments:

Post a Comment