အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 17 January 2012

.................အရွင္ဆႏၵာဓိက............."အျပစ္ေျပာတာ ထက္သန္ရင္
အျပစ္ေျပာတာ လက္ခံပါ"
_____

သူတစ္ပါးကုိ
အျပစ္ေျပာတာၾကေတာ့
'ေစတနာနဲ့ေျပာတာပါ'
လုိ့ ့ နာမည္ေကာင္းယူျပီး
ကုိယ့္ကုိ
အျပစ္ေျပာတာၾကေတာ့
'ေစတနာကုိ နားမလည္ဘူး'
လုိ ့ နာမည္ဆုိးတပ္တတ္ၾကပါတယ္။
သူတစ္ပါး အျပစ္ေျပာတာကုိ
'ေစတနာနဲ့ ေျပာတာပါ'
လုိ ့ခံယူခဲ့ရင္
ကုိယ့္အျပစ္ေျပာတာကုိလည္း
'ေစတနာနဲ့ေျပာတာပါ'
လုိ ့ ခံယူနိဳင္ရမယ္။
ကုိယ့္ကုိ
သူတစ္ပါးအျပစ္ေျပာတာေတာ့
ကုိယ္လက္မခံဘဲ
သူတစ္ပါးကုိ
ကုိယ္အျပစ္ေျပာတာေတာ့
သူတစ္ပါးလက္ခံေစခ်င္တယ္ဆုိရင္
အဲဒီလူဟာ
ပညာရွိမဟုတ္ဘဲ
ပညာရွိ အေယာင္ေဆာင္သာ
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

No comments:

Post a Comment