အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Tuesday, 24 January 2012

....................တိပိဋက ဓရ ေယာဆရာေတာ္.................
*ဆုတ္ကပ္ကာလ၊
လူ ့ဘဝ၊
တုိလွ လူ့ ့တစ္သက္။
*သတိထားကာ၊
စဥ္းစာပါ၊
မွန္စြာၾကိဳးစားလွ်က္။
*လမ္းတစ္ေကြ ့မွာ၊
ခဏေတြ ့ျငား၊
ပမာထား၊
စြမ္းအားျမင့္ေအာင္တက္။
*အသိညဏ္ယွဥ္၊
ျပင္လည္းျပင္ပါ၊
ေစခုိင္းပါ၊
လူမွာအျမတ္ထြက္။
*ဘဝတစ္ေကြ ့။
ခဏေတြ ့၊
မေမ့ရေအာင္ၾကိဳးစားတက္။

No comments:

Post a Comment