အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 4 February 2012

.............မိဖတို ့အလုိရွိေသာ သားႏွင့္သမီး.................


`ဤအေၾကာင္းငါးမ်ိဴးတုိ ့ကုိ ေကာင္းစြာသိျမင္ၾကေသာ အမိအဖတို ့သည္ အမ်ိဴး၌
ျဖစ္ေသာ သား၊သမီးတုိ ့ကုိ အလုိရွိၾကကုန္၏။
၁။ ငါတုိ ့ လုပ္ေက်ြး ေမြးျမဴထားေသာ သားသမီးတုိ ့သည္ ငါတို ့အား ျပန္လည္ လုပ္ေက်ြး
ေမြးျမဴေပလိမ့္မည္။
၂။ ငါတို ့၏ အမွဳ့ၾကီးငယ္တုိ ့ကုိ ျပဳလုပ္ေပးၾကေပလိမ့္မည္။
၃။ ငါတုိ ့၏ ေဆြမ်ိဴးအစဥ္အဆက္သည္ ရွည္ျမင့္စြာတည္ေပလိမ့္မည္။
၄။ ငါတို ့၏ အေမြကုိ ဆက္ခံၾကေသာ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။
၅။ ငါတို ့သည္ ဘဝ တစ္ပါးသုိ ့ကူးေျပာင္းသြားေသာအခါ သားႏွင့္သမီးတုိ ့သည္ ကုသိုလ္
ေကာင္းမွဳ့တို ့ကုိ ျပဳလုပ္ၾကျပီး ထုိကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ့တို ့၏ အဖုိ ့ကုိ အမွ်အတမ္းေပးေဝၾက
ေပလိမ့္မည္။
ဤအေၾကာင္းတရားတုိ ့ကုိသိျမင္ၾကေသာ အမိ အဖတို ့သည္ သားသမီးတုိ ့ကုိအလုိရွိ
ၾကကုန္၏။
အမိအဖတို ့ျပဳခဲ့ဘူးေသာ ေက်းဇူးတရားတုိ ့ကုိသိျမင္ ၍ အမိအဖတို ့၏ ေက်းဇူးကုိေကာင္းစြာ
သိတတ္ေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ရွိၾကကုန္ေသာ သားသမီးတုိ ့သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ဘူး ေသာ
အမိအဖတို ့၏ ေက်းဇူးမ်ားကုိ အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ သတိရၾကကုန္လွ်က္ အမိအဖတို ့ကုိ
လုပ္ေက်ြးေမြးျမဴျပဳစု ၾကကုန္၏။ အမိအဖတုိ ့၏ ေကာင္းေသာဆုိဆုံးမမွဳ့တုိ ့ကုိ လုိက္နာၾက
လွ်က္ မိမိတုိ ့အား လုပ္ေက်ြးေမြးျမဴခဲ့ေသာ အမိအဖတို ့အား ျပန္လည္၍ လုပ္ေက်ြးေမြးျမဴ
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ အမ်ိဴအနြယ္ကုိလည္းေစာင့္ေရွာက္၍ သဒၵါတရားရွိျပီး
ကုိယ္က်င့္သီလ ျပည့္စုံကုန္ေသာ သားသမီးတို ့သည္ ခ်ီးမြမ္းထုိက္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏ဟု
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။ (vi99)

အဂုၤတၳိဳရ္ပါဠိ၊သုမနဝဂ္၊၉-ပုတၱသုတ္.No comments:

Post a Comment