အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 5 February 2012

.............လက္ဦးဆရာ မည္ထုိက္သာစြ.မိႏွင့္ဖ...........
အၾကင္ အမ်ိဴးေကာင္းတို ့၏ သားသမီးတုိ ့သည္ မိမိတို ့အိမ္၌ အမိအဖတုိ ့ကုိ ေက်ြးေမြး
ျပဳစု လုပ္ေက်ြးပူေဇာ္ကုန္၏၊ ထုိအမ်ိဴးေကာင္းသားသမီးတုိ ့သည္ -
၁။ အမိအဖတည္းဟူေသာ ' ျဗဟၼာ' ႏွင့္ အတူ တကြ ေနသည္မည္၏။
၂။ အမိအဖတည္းဟူေသာ 'လက္ဦးဆရာ' ႏွင့္ အတူတကြ ေနသည္မည္၏။
၃။ အမိအဖတည္းဟူေသာ 'အေဝးမွ ေဆာင္ယူလာေသာ အလွဴ ဝတၳဳ ပစၥည္းကုိ ပူေဇာ္ခံယူ
ထုိက္သူ' ႏွင့္ အတူတကြေနသည္မည္၏။
အမိအဖတို ့သည္ သားသမီးတို ့အား မ်ားစြာေသာေက်းဇူးတရားတို ့ရွိကုန္၏၊သားသမီးတို ့၏
အသက္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတတ္ျခင္း၊ အစဥ္သနားေစာင့္ေရွာက္တတ္ျခင္း၊ ေက်ြးေမြးျပဳစုတတ္
ျခင္း၊ ေလာက ၾကီးကုိ ညႊန္ျပတတ္ျခင္း၊စသည္တို ့ေၾကာင့္၊အမိအဖတို ့သည္ 'ျဗဟၼာ' ၊'လက္ဦးဆရာ'
'အပူေဇာ္ခံထုိက္သူ' မ်ား မည္ကုန္၏။
ထုိ ့ေၾကာင့္ အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံကုန္ေသာ သားသမီးတို ့သည္ အမိအဖတို ့ကို
ရုိေသျမတ္နိဳး ရွိခုိးပူေဇာ္ရာ၏၊ အစာ အဟာရ တို ့ျဖင့္၄ွင္း၊ အဝတ္ အစား၊အိပ္ယာ၊ေနရာ တို ့ျဖင့္
၄ွင္း၊ေဆး၊အေမႊးနံ့သာ လူး(လိမ္း)ေပးျခင္း၊ေရခ်ိဴးေပးျခင္း၊ စသည္တို ့ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျပဳစုလုပ္
ေက်ြးရာ၏။
အမိအဖတို ့အား ထုိသုိ ့ျပဳစု လုပ္ေက်ြးျခင္းတို့ေၾကာင့္ အသိအလိမၼာ ဥာဏ္ပညာ ႏွင့္ျပည့္စုံ
ကုန္ေသာ သားသမိီးတို ့ကုိ ဤမ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ပင္လွ်င္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို ့
ခ်ီးမြမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကုန္၏။ ေနာင္တမလြန္ ဘဝသုိ ့လားေရာက္ရေသာ္ (သုဂတိ ဘုံဘဝ)
နတ္ျပည္သို ့ေရာက္ရ ေမြ ့ေလ်ာ္ ၾကရ၏၊ ဟု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

မ်တ္ခ်က္။ ။ အမိအဖ တို ့သည္လည္း ေကာင္းစြာက်င့္သုံးေနထိုင္၍ သားသမီးတို ့
အေပၚ၌ ၊ေမတၱာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥေပကၡာ၊တည္းဟူေသာ ျဗဟၼာစုိရ္တရား ေလးပါးတို ့
ႏွင့္လက္ကုိင္ထားနိဳင္ပါမွ ေဖာ္ျပပါ 'ျဗဟၼာ' စသည္အမည္တို ့ကုိခံယူထိုက္၏။...v99 ၊


အဂုၤတၳိဳရ္ပါဠိ၊ ၄- ေဒဝဒူတဝဂၢ၊ ၁-သျဗဟၼကသုတ္။

No comments:

Post a Comment