အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 6 February 2012

........................အလင္းေရာင္ေလးမ်ိဴး......................၁။ လ၏ အလင္းေရာင္၊
၂။ ေန၏ အလင္းေရာင္၊
၃။ မီး၏ အလင္းေရာင္၊
၄။ ပညာ၏ အလင္းေရာင္၊
ဤ ေလးမ်ိဴးေသာ အလင္းေရာင္တို ့တြင္ ပညာ၏ အလင္းေရာင္သည္
အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏ဟု ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ ေဟာမိန္ ့ေတာ္မူသည္။

* ျမတ္ေသာအလင္း
________
လ ေန မီး ေရာင္၊
ေလာကေမွာင္ခြင္း၊
ထြန္းလင္း ျခင္းထက္၊
ပညာတန္ေဆာင္၊
အလင္းေရာင္သည္၊
အဝိဇၨာ ေမွာင္ခြင္း၊
ဥာဏ္အလင္းကုိ၊
မယြင္းေပးတတ္,အလြန္ျမတ္၏။...Vi99...


အဂုၤတၳိဳရ္ပါဠိ၊ ၄-ၾသဘာသ သုတ္။

No comments:

Post a Comment