အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 18 February 2012

.....................ေနမင္း ႏွင့္ အေျပးျပိဳင္လုိသူ.................ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ျဗဟၼဒတ္မင္းၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္
ဇဝန ဟသၤာမ်ိဴး၌ျဖစ္ခဲ့ျပီး အျခဲအရံဟသၤသာ ကုိးေသာင္းႏွင့္ ညီဟသၤာႏွစ္ေကာင္တို ့
ရွိခဲ့ေလသည္။ တစ္ေန ့ေသာအခါတြင္ညီငယ္ဟသၤာႏွစ္ေကာင္က ေနႏွင့္
အေျပးျပိဳင္လုိၾက၍ ခြင့္ေတာင္းေလေသာ္ ဘုရားေလာင္းဟသၤာမင္းကခြင့္မျပဳ ၊
ထုိ ့သုိ ့ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ညီငယ္ဟသၤာတုိ ့သည္ ေနမထြက္မွီအခ်ိန္ကပင္ ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္
ထိပ္သုိ ပ်ံသန္း ့ေရာက္လာခဲ့ၾကျပီး ေနထြက္လာခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေမ်ွာ္ေနၾကေလသည္။
ဘုရားေလာင္းဟသၤာမင္းသည္လည္း ညီငယ္တို ့ႏွင့္ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္ထိပ္သုိ ့လုိက္လာခဲ့၏။
ေနမင္းၾကီးထြက္ေပၚလာေသာအခါတြင္ညီဟသၤာငယ္ႏွစ္ေကာင္တို့သည္ေနမင္းၾကီးႏွင့္
အတူပ်ံေသန္းေျပးေနၾကရာညီငယ္ဟသၤာသည္အေတာင္မ်ား အလြန္ေညာင္းျပီးပင္ပန္း
လာရာဟသၤာမင္းသည္အေတာင္ပံျဖင့္ပုိက္ယူျပီးစိတၱကုဋ္ေတာင္သုိ ့ပုိ ့ေပးလုိက္ေလသည္။
ေနမြန္းတည့္ခ်ိန္သုိ ့ေရာက္ေသာအခါ ညီလတ္လည္းဆက္၍ မပ်ံသန္နိဳင္၊
ပင္ပန္းေနေသာေၾကာင့္ စိတၱကုဋ္ေတာင္သုိ ့ပင္ ပုိ ့ေပးေလသည္။
ဟသၤာမင္းက ေနနွင့္အေျပးျပိဳင္ေနျခင္းသည္အက်ိဴးမရွိ၊ ဗာရာဏသီမင္းၾကီးထံသြား၍
အက်ိဴးစီပြားႏွင့္စပ္ေသာ တရားစကားကုိေျပာေဟာအံ့ဟု ၾကံ၍ဗာရာဏသီမင္းထံေရာက္
ေလေသာ္ ေနမင္းႏွင့္ အေျပးျပိဳင္ခဲ့ေသာအျဖစ္ကုိျပန္၍ေျပာျပေလရာ မင္းၾကီးက ေနမင္းႏွင့္
အေျပးျပိဳင္ခဲ့ေသာလွ်င္ျမန္ေသာအဟုန္မ်ိဴးကုိပ်ံသန္းျပရန္ေတာင္းပန္ေလေသာေၾကာင့္
ေလးသမားေလးေယာက္ကုိ အေခၚခုိင္းျပီး ဟသၤသာမင္းသည္မင္းရင္ျပင္ရွိေက်ာက္တုိင္
ထိပ္ေပၚတြင္ သြားေရာက္နားေနေလသည္၊ ေလးသမားေလးေရာက္တုိ ့ကုိေက်ာက္တုိင္၌
မွီရပ္ေစလွ်က္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသုိ ့ ျမားကုိ တစ္ျပိဳင္တည္း ပစ္လႊတ္ေစျပီး ဟသၤာမင္းသည္
ပစ္လႊတ္လုိက္ေသာ ျမားေလးစင္းတုိ ့ေျမသုိ ့မက်မွီမင္ လွ်င္ျမန္ေသာအဟုန္ျဖင့္ပ်ံသန္း
ဖမ္းယူျပီးေလးသမားတုိ ့၏ေျခရင္းတို ့၌ ခ်ထားလုိက္ေလသည္။ ထုိသုိ ့ဟသၤာမင္း ပ်ံသန္းဖမ္း
ယူလုိက္သည္ကုိ မျမင္လုိက္ၾကရပဲေက်ာက္တုိင္ထိပ္၌ပင္နားေနသည္ဟုပင္ ထင္ၾက
ရေလာက္ လ််င္ျမန္ေလသည္။ ထုိသုိ ့ေသာ လွ်င္ျမန္မွဳ ့မ်ိဴးကုိ ျမင္လုိက္ရေသာ
ဗာရာဏသီမင္းၾကိးသည္ အေဆြ..ဟသၤာမင္း..သင္၏ လွ်င္ျမန္ေသာ ပ်ံသန္းျခင္း
အဟုန္ထက္ လွ်င္ျမန္ေသာ အဟုန္ရွိပါေသးသေလာ..ဟု ေမးေလေသာ္...ရွိပါသည္
မင္းၾကီး ၊သတၱဝါတို ့၏ အာယုသခၤါရတရားသည္ က်ြန္ဳပ္ပ်ံသန္းေသာအဟုန္ထက္ အဆ
အရာအေထာင္မက လွ်င္ျမန္ပါသည္၊စသည္ျဖင့္ ရုပ္တရားနာမ္တရားတို ့၏ ေဖာက္ျပန္
ပ်က္စီးမွဳ့၊ ျဖစ္ပ်က္မွဳ့ အလြန္ လွ်င္ျမန္ပုံမ်ားကုိ ေဟာေျပာခဲ့ေလသည္။


(ဇဝန ဟံသဇာတ္-၅၅၀)မွ ...vi99..


No comments:

Post a Comment