အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Monday, 20 February 2012

...................အက်ိဴးအေၾကာင္းဆင္ျခင္ရန္............ကာလာမအမ်ိဴးသားတို ့--

တစ္ဆင့္ေျပာၾကားေသာ စကားတုိ ့ကုိ ၾကားသိရုံမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ျပီဟု
မယူဆၾကေလႏွင့္ဦး၊
အမိအဖ အဘုိးအဘြား တို ့ အစဥ္အဆက္ ေျပာၾကားေသာ စကားျဖင့္လည္း
မွန္ျပီဟု မစြဲလန္းၾကေလႏွင့္ဦး၊
အဲဒါဒီလုိတဲ့ဟု မေသမခ်ာ မေရမရာ ေျပာၾကားေသာစကားအရလည္း အမွန္
ဟူ၍ မယူဆၾကေလႏွင့္ဦး၊
မိမိတို ့သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္၍ မွန္ေန
သည္ဟူ၍လည္း မစဲြမမွတ္ၾကေလႏွင့္ဦး၊
ဤအရာသည္ ဤအတိုင္း ျဖစ္တန္ရာ၏ဟု ေတြးေတာၾကံဆျခင္းျဖင့္လည္း
ဟုတ္ေနျပီဟု မစဲြၾကေလႏွင့္ဦး၊
နည္းလမ္းယုတၱိတို ့ျဖင့္ ခ်ိန္ဆဟူျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတို ့ေၾကာင့္
လည္း အတည္မဟူၾကေလႏွင့္ဦး၊
မိမိကုိယ္တိုင္ ၾကံဆေသာ အေၾကာင္းတို ့ျဖင့္လည္း ဟုတ္ေနျပီဟု မယူဆ
ၾကေလႏွင့္ဦး၊
ေတြးေတာ ၾကံဆ စဥ္းစားထားျခင္းျဖင့္ ေၾကနပ္ႏွစ္သက္ လက္ခံထားေသာ
အယူအဆမ်ားျဖင့္လည္း အတည္စြဲမွတ္မယူၾကေလႏွင့္ဦး၊
ဤပုဂၢိဳလ္ကား မိမိတို ့ယုံၾကည္ အားထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၏ စကားဟူ၍ မွတ္သား
လုိက္နာသင့္သည္ဟူ၍လည္း အတည္မမွတ္ေလႏွင့္ဦး၊
ဤပုဂၢိဳလ္ကား ငါ၏ဆရာျဖစ္သည္၊ထုိသူ၏စကားကုိ လုိက္နာသင့္သညဟူ၍လည္း
စိတ္၌စဲြျမဲစြာ မွတ္ဟူမထားေလႏွင့္ဦး၊

ဤအက်င့္တရားတို ့သည္ကား အကုသုိလ္တရားတို ့တည္း အျပစ္လည္းျဖစ္၏၊
ပညာရွိအမ်ားလည္းကဲ့ရဲ့စရာျဖစ္၏ ၊ အက်ိဴးမရွိ အက်ိဴးမဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲသုိ ့ေရာက္ရန္ျဖစ္၏
ဤသုိ ့..သင္တို ့ကုိယ္ တိုင္သာလွ်င္ သိရွိနားလည္ေသာအခါ ထုိအမူ အက်င့္တုိ ့ကုိ သင္တို ့
ကုိယ္တိုင္စြန့္ ့ပယ္ၾကကုန္ေလာ့....။

ဤအက်င့္တရားမ်ားသည္ကား....ကုသုိလ္တရားတုိ ့ျဖစ္၏ အျဖစ္လည္း မျဖစ္၊ပညာရွိအမ်ား
လည္း ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ျဖစ္၏၊ စီးပြာခ်မ္းသာ ရဖုိ ့ရန္လည္းျဖစ္၏၊ ဤသုိ ့လွ်င္သင္တို ့ကုိယ္တိုင္
သိရွိစဥ္းစားနားလည္ေသာအခါ ထုိအမူအက်င့္မ်ားကုိ သင္တို ့ကုိယ္တိုင္ သာလွ်င္ ႏွစ္သက္စြာ
လက္ခံ၍ လုိက္နာ က်င့္သုံးၾကကုန္ေလာ့..... ဟု ျမတ္စြာဘုရားက ကာလာမအမ်ိဴးသားတို ့အား
မိန္ ့ေတာ္မူခဲ့သည္။...vi99..။


( အဂုၤတၱရနိကာယ္။ ကာလာမသုတ္)(ေကသမုတၱိသုတ္)

No comments:

Post a Comment