အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Thursday, 23 February 2012

........................ေနာင္တ တရား(၁၀)ပါး...................


၁။ ငယ္ရြယ္ေသာအခ်ိန္အခါ၌ ပစၥည္းဥစၥာမရွာေဖြခဲ့၍ သက္ရြယ္ၾကီးရင့္ အုိမင္းေသာ
ေနာင္အခ်ိန္၌ မရွိဆင္းရဲရေသာေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရတတ္ျခင္း။
၂။ အခ်ိန္ရွိေသာငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌ အတတ္ပညာမ်ားမသင္ခဲ့ရ၍ ေနာင္အခါ အသက္ေမြး
မွဳ ခက္ခဲပင္ပန္းဆင္းရဲ ရေသာေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ရျခင္း။
၃။မေကာင္းသျဖင့္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္း၊သူတစ္ပါးတို ့အား ကုန္ေခ်ာ ရန္တုိက္စကား
မ်ား ေျပာၾကားခဲ့မိ၊ျပဳမိခဲ့လွ်င္ ၊ေနာင္ေသရာ ေညာင္ေစာင္း၌ ေလွ်ာင္းစက္ရေသာအခါ
ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရတတ္ျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးတို ့၏အသက္ကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သနားကရုဏာကင္းလွ်က္ ရက္စက္ၾကမ္း
ၾကုတ္စြာျပဳမူျခင္း၊ ယုတ္မာညစ္ညမ္းေသာ အမွု့တို ့ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့မိျခင္းတို ့ေၾကာင့္ ေနာင္
ေသာအခါ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရတတ္ျခင္း။
၅။ မမွီဝဲ မသြားလာအပ္ေသာ သူတစ္ပါးဇနီးမယား၊အိမ္ရာတို ့ကုိ သြားလာ ေပါင္းသင္း
ဖ်က္ဆီးမိျခင္းတို ့ေၾကာင့္ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရတတ္ျခင္း။
၆။လွဴဒါန္းဖြယ္ရာ ပစၥည္းဥစၥာတုိ ့ျပည့္စုံစြာ ရွိလွ်က္ အလွဴဒါန မျပဳလုပ္ခဲ့၍ ေနာင္အခါ
ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ရတတ္ျခင္း။
၇။မိမိ၌ လုပ္ေက်ြးျပဳစုနိဳင္ေသာအင္အားရွိပါလွ်က္ ေက်းဇူးရွင္မိဘတို ့ကုိ အသက္ရွင္စဥ္
မလုပ္ေက်ြး မျပဳစုခဲ့မိလွ်င္ ေနာင္အခါ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ရတတ္ျခင္း။
၈။လက္ဦးဆရာျဖစ္၍ အျမဲဆုိဆုံးမတတ္ေသာ၊ အျမဲေမြးျမဴေက်ြးေမြးစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ
မိဘႏွင့္၊ မိဘတုိ ့ကဲ့သုိ ့ ေက်းဇူးရွိကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို ့ကုိ မထီမဲျမင္ မရုိမေသျပဳခဲ့မိလွ်င္ ေနာင္
အခါ၌ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူရတတ္ျခင္း။
၉။ကုိယ္က်င့္သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊ျဖင့္ျပည့္စုံကုန္ေသာ အရိယာ၊ရဟႏၱာ၊ရဟန္းသံဃာ အရွင္ျမတ္
မ်ား၊ ထင္ရွားရွိစဥ္ မဆီးကပ္ မကုိးကြယ္၊မလွဴဒါန္းမိ၍ ေနာင္ေသာအခါ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရ
တတ္ျခင္း။
၁၀။ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ ့ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား၊အက်င့္ျမတ္မ်ား
ကုိ ေရွးက မနားၾကားမက်င့္သုံးခဲ့မိေသာေၾကာင့္ ေနာင္အခါ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ရတတ္ျခင္း
တို ့ျဖစ္သည္။
ဤဆယ္ပါးတို ့သည္၊မိမိျပဳလုပ္သင့္သည္မ်ားကုိ မျပဳမလုပ္ခဲ့မိျခင္းတို ့ေၾကာင့္ လြန္ျပိီးေနာင္အခါ
၌ ပူပန္ရတတ္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။..vi99..။

No comments:

Post a Comment