အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Friday, 24 February 2012

.. ေကာင္းေသာေန ့.ေကာင္းေသာအခ်ိန္ ေကာင္းေသာအခါ..
နံနက္ခင္းအခ်ိန္
ေန ့ခင္းအခ်ိန္
ညခ်မ္းအခ်ိန္....အခါတို ့၌ ကုိယ္ နဳတ္ စိတ္(ကာယကံ ဝစီကံ မေနာကံ)
သုံးပါးလုံးတို ့ျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ အျပဳအမူ ကုိ က်င့္ကုန္ ျပဳလုပ္ကုန္ေသာ
သူတို ့အား -
ေကာင္းေသာ..နံနက္ခင္း
ေကာင္းေသာ..ေန ့ခင္း
ေကာင္းေသာ..ညခ်မ္း အခါတို ့ျဖစ္ေပသည္။
ဤကဲ့သုိ ့ေကာင္းေသာအက်င့္ (သုစရုိက္) ႏွင့္ျပည့္စုံေသာေန ့သည္
ေကာင္းေသာနကၡတ္ႏွင့္လည္းယွဥ္သည္မည္၏၊
ေကာင္းေသာမဂၤလာႏွင့္လည္းျပည့္စုံ၏၊
ေကာင္းေသာ မိုးေသာက္ လည္းမည္၏၊
ေကာင္းေသာ အိပ္ရာမွထျခင္းလည္းမည္၏၊
ေကာင္းေသာခဏလည္းမည္၏၊
ေကာင္းေသာ မုဟုတ္လည္းမည္၏၊
ေကာင္းေသာ အက်င့္(သုစရုိက္)ႏွင့္ျပည့္စုံေသာေန ့၌ ကုိယ္ျဖင့္ျပဳ လုပ္ေသာ
အလုပ္(အမွဳ)သည္ ေကာင္းေသာကာယကံမည္၏၊
နဳတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအလုပ္(အမွဳ့)သည္ ေကာင္းေသာ ဝစီကံမည္၏၊
စိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္(အမွဳ့)သည္ ေကာင္းေသာ မေနာကံမည္၏၊
ေကာင္းေသာ(ပြားစီးေသာ) ထုိကံတို ့ကုိေဆာက္တည္သည္ မည္၏၊
ေကာင္းေသာ(ပြားစီးေသာ)ထုိကာယကံ၊ဝစီကံ၊မေနာကံ၊ တို ့ကုိ ျပဳလုပ္
ျပီး၍ ေကာင္းေသာ(ပြားစီးေသာ)အက်ိဴးတရားတို ့ကုိ ရရွိၾကကုန္၏။
ဟုျမတ္စြာဘုရားရွင္ မိန္ ့ေတာ္မူခဲ့သည္။......vi99...


(အဂၤုတၱိဳရ္ ပါဠိ၊ ပုဗၺဏွသုတ္)

No comments:

Post a Comment