အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 26 February 2012

.....................ေကာင္းမွဳ့ မေကာင္းမွဳ့..............



*မေကာင္းမွဳ့ကုိ
ျပဳလုပ္ေသာသူသည္
ဤဘဝ၌လည္း ပူပန္ရ၏၊
ေနာင္တစ္မလြန္ဘဝ၌လည္း
ပူပန္ရတတ္၏၊
ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ
ဘဝတို ့၌လည္း
ပူပန္ရတတ္၏၊
ငါသည္
မေကာင္းမွဳ့ကုိ
ျပဳမိျပီဟူ၍
ပူပန္ရတတ္၏၊
မေကာင္းေသာဒုဂၢတိဘုံသုိ ့
က်ေရာက္ရပါမူကား
အလြန္အမင္းပူပန္ရတတ္၏။
*ေကာင္းမွဳ့ကုသိုလ္
ျပဳလုပ္သူသည္
ဤဘဝ၌လည္း
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ရ၏၊
တစ္မလြန္ဘဝ၌လည္း
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ရ၏၊
ပစၥဳပၸန္ တမလြန္
ႏွစ္တန္ေသာ
ဘဝတို ့၌လည္း
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ရ၏၊
ငါသည္
ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ကုိ
ျပဳအပ္ေပျပီဟု
ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ရ၏၊
သုဂတိဘုံဘဝသုိ ့
ေရာက္ပါမူကား
အလြန္ႏွစ္သက္
ဝမ္းေျမာက္ရ၏။


(ဓမၼပဒ)...vi99

No comments:

Post a Comment