အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Sunday, 26 February 2012

.....................စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္း.................


* မိမိအေရးကိစၥေပၚလာေသာအခါ
မိတ္ေဆြေကာင္း(အေဆြခင္ပြန္း)ရွိျခင္းသည္
စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။
*မိမိၾကိဳးစားအားထုတ္ပါေသာ္လည္း
ရတတ္သမွ်ေသာ ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္
ေရာင့္ရဲျခင္းသည္
စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။
*မိမိအသက္တမ္းကုန္ခါနီး၌
ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ့ရွိျခင္းသည္
စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။
*ေလာက၌
ေက်းဇူးရွင္အမိအဖတို ့အား
ျပဳစုလုပ္ေက်ြးခဲ့ရျခင္းသည္
စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။
*မေကာင္းမွဳ့မွ
အပျပဳျပီးကုန္ေသာ
(ပယ္အပ္ျပီးေသာ)
ဘုရား ရဟႏ ၱာ
ပေစၥကဗုဒၵါ တို ့ကုိ
ျပဳစုလုပ္ေက်ြးရျခင္းသည္
စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။
*ကုိယ္က်င့္သီလရွိျခင္းသည္
အုိသည့္တိုင္ေအာင္
(ေကာင္း၏)ခ်မ္းသာ၏။
*သဒၶါတရား
တည္တံ့ခုိင္ျမဲျခင္းသည္
(ေကာင္း၏)ခ်မ္းသာ၏။
*(အဝိဇၨာကုိပယ္နိဳင္ေသာ)
အသိပညာကုိရျခင္းသည္
စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။
*အကုသိုလ္မေကာင္းမွဳ့ကုိ
မျပဳလုပ္ျခင္းသည္
စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္၏။

(ဓမၼပဒ)....vi99...


No comments:

Post a Comment