အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 3 March 2012

.........................ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ့....................

အနည္းအငယ္မွ်ေသာ
ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ့သည္
ကုသိုလ္အက်ိဳးရရွိလိမ့္မည္
(အက်ိဳးသက္ေရာက္လာလိမ့္မည္)
မဟုတ္ဟူ၍
ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ကုိအထင္မေသးရာ
မုိးေရ မုိးေပါက္တို ့သည္
က်ဖန္မ်ားလာေသာအခါ
ေရအိုး စသည္တို ့သည္
ေရမ်ားျပည့္လာဘိသကဲ့သုိ ့
အနည္းအငယ္မ်ွေသာ
ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ့တို ့ကုိ
ျပဳလုပ္ဆည္းပူးဖန္မ်ားလာေသာအခါ
အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္
ျပည့္စုံေသာသူသည္
ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့မ်ားျဖင့္
ျပည့္စုံလာ၏။

* (ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ႏွင့္ျပည့္စုံသူသည္ ေကာင္းေသာသုဂတိဘုံဘဝသုိ့ေရာက္နိဳင္၏။)


(ဓမၼပဒ)..vi99..

No comments:

Post a Comment