အားလုံးကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာရြွင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ

Saturday, 3 March 2012

...........................စိတ္ကုိေစာင့္ေရွာက္ျခင္း...............


အလြန္ ့အလြန္ျမင္နိဳင္ခဲေသာ
အလြန္ ့အလြန္သိမ္ေမြ ့ေသာ
အလုိရွိရာအာရုံတို ့၌
က်ေလ့ရွွိေသာ
စိတ္ကုိ
အသိဥာဏ္ပညာရွိေသာသူသည္
ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရာ၏
ဤသုိ ့ေစာင့္ေရွာက္
ထိန္းသိမ္းထားအပ္ေသာ
စိတ္သည္
ခ်မ္းသာကုိရြက္ေဆာင္တတ္၏။

(ဓမၼပဒ)..vi99..

No comments:

Post a Comment